Menu

Get Socialize

Featured Videos

رویداهای ایران و جهان

All Videos : 75  Video Posted

image Watch Video
HD,720P
12.01.2021
رویداهای ایران و جهان شماره 78

admin

ژانویه 12, 2021

29

قیام ملی تنها راه رهایی برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P,320P
5
05.01.2021
رویداهای ایران و جهان شماره 77

admin

ژانویه 5, 2021

32

نبود گروه رهبری و وضعیت وخیم ایران برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P.320P
8
22.12.2020
رویداهای ایران و جهان شماره 76

admin

دسامبر 22, 2020

48

جنبش های ایرانگرایانه رمز پیروزی ما است برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
7
08.12.2020
رویداهای ایران و جهان شماره 73

admin

دسامبر 8, 2020

73

دسیسه های استعماربرای ویران کردن ایران برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
5
24.11.2020
رویداهای ایران و جهان شماره 72

admin

نوامبر 24, 2020

117

ایران در معرض تباهی برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
11
17.11.2020
رویداهای ایران و جهان شماره 71

admin

نوامبر 17, 2020

119

وطیفه ی میهنی ما چیست در برنامه ی دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
12
10.11.2020
رویداهای ایران و جهان شماره 70

admin

نوامبر 10, 2020

171

ترامپ در کاخ سفید برای چهار سال دیگر خواهد ماند در برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
13
03.11.2020
رویداهای ایران و جهان شماره 69

admin

نوامبر 3, 2020

169

پیروزی ترامپ و شکست اسلام سیاسی برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
11
27.10.2020
رویداهای ایران و جهان شماره 68

admin

اکتبر 27, 2020

126

پیوند برای آزادی برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
13
13.10.2020
رویداهای ایران و جهان شماره 67

admin

اکتبر 13, 2020

126

ایران در مسیر پیروزی برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
13
06.10.2020
رویداهای ایران و جهان شماره 66

admin

اکتبر 6, 2020

104

دسیسه ای نو بر علیه ایران برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
23
22.09.2020

admin

سپتامبر 22, 2020

310

پیشنهاد تشکیل گروه نخبگان برای بیرون رفت از بن بست چهل ساله

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
23
22.09.2020

admin

سپتامبر 22, 2020

310

پیشنهاد تشکیل گروه نخبگان برای بیرون رفت از بن بست چهل ساله

Watch Video