Menu

Get Socialize

Featured Videos

رویداهای ایران و جهان

All Videos : 87  Video Posted

image Watch Video
HD,720
5
14.09.2022
رویداهای ایران و جهان 88

admin

سپتامبر 14, 2022

73

شکست برجام و سناریو مرگ خامنه ای در برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
16
08.09.2022

admin

سپتامبر 8, 2022

99

چگونه تئاتر برجام فرصت ها را بر باد داد در برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
18
31.08.2022
رویداهای ایران و جهان ۸۵

admin

آگوست 31, 2022

114

چگونه پوتین میخواهد صاحب نفت و گاز ایران شود برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD.720
14
27.07.2022
رویداهای ایران و جهان ۸۴

admin

آگوست 27, 2022

110

برجام بی فرجام در برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720
10
10.08.2022
رویداهای ایران و جهان ۸۳

admin

آگوست 10, 2022

251

مذاکرات در وین و سرنوشت برجام برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720.P
19
20.07.2022
رویداهای ایران و جهان 82

admin

جولای 20, 2022

446

نقشه پوتین برای کشادن ایران به جنگ اوکراین برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
19
15.07.2022
رویداهای ایران و جهان 82

admin

جولای 15, 2022

187

سفر بایدن به منطقه و سفر پوتین به ایران در برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD720,P
17
20.06.2022
رویداهای ایران و جهان ۸۰

admin

ژوئن 20, 2022

306

توقف مذاکرات بین رژیم با قدرتها و نتایج آن در برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD.720.P
18
16.06.2022
رویداهای ایران و جهان 79

admin

ژوئن 16, 2022

391

آیا رژیم در سراشیبی سقوط است؟ برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
38
02.03.2021
رویداهای ایران و جهان شماره 78

admin

مارس 2, 2021

407

رژیم بر سر یک دو راهی سرنوشت ساز برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
42
23.02.2021
رویداهای ایران و جهان شماره 77

admin

فوریه 23, 2021

415

بن بست برجام در برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P,320P
41
26.01.2021
رویداهای ایران و جهان شماره 76

admin

ژانویه 26, 2021

461

شرایط بحرانی کشور و رهبری شاهزاده برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video