Menu

Get Socialize

Featured Videos

رویداهای ایران و جهان

All Videos : 78  Video Posted

image Watch Video
HD,720P
19
02.03.2021
رویداهای ایران و جهان شماره 78

admin

مارس 2, 2021

257

رژیم بر سر یک دو راهی سرنوشت ساز برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
19
23.02.2021
رویداهای ایران و جهان شماره 77

admin

فوریه 23, 2021

264

بن بست برجام در برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P,320P
18
26.01.2021
رویداهای ایران و جهان شماره 76

admin

ژانویه 26, 2021

308

شرایط بحرانی کشور و رهبری شاهزاده برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
13
12.01.2021
رویداهای ایران و جهان شماره 78

admin

ژانویه 12, 2021

761

قیام ملی تنها راه رهایی برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P,320P
26
05.01.2021
رویداهای ایران و جهان شماره 77

admin

ژانویه 5, 2021

292

نبود گروه رهبری و وضعیت وخیم ایران برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P.320P
24
22.12.2020
رویداهای ایران و جهان شماره 76

admin

دسامبر 22, 2020

335

جنبش های ایرانگرایانه رمز پیروزی ما است برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
16
08.12.2020
رویداهای ایران و جهان شماره 73

admin

دسامبر 8, 2020

440

دسیسه های استعماربرای ویران کردن ایران برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
11
24.11.2020
رویداهای ایران و جهان شماره 72

admin

نوامبر 24, 2020

454

ایران در معرض تباهی برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
16
17.11.2020
رویداهای ایران و جهان شماره 71

admin

نوامبر 17, 2020

554

وطیفه ی میهنی ما چیست در برنامه ی دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
19
10.11.2020
رویداهای ایران و جهان شماره 70

admin

نوامبر 10, 2020

494

ترامپ در کاخ سفید برای چهار سال دیگر خواهد ماند در برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
19
03.11.2020
رویداهای ایران و جهان شماره 69

admin

نوامبر 3, 2020

497

پیروزی ترامپ و شکست اسلام سیاسی برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
17
27.10.2020
رویداهای ایران و جهان شماره 68

admin

اکتبر 27, 2020

369

پیوند برای آزادی برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video