Menu

Get Socialize

Featured Videos

رویداهای ایران و جهان

All Videos : 78  Video Posted

image Watch Video
HD,720P
14
02.03.2021
رویداهای ایران و جهان شماره 78

admin

مارس 2, 2021

146

رژیم بر سر یک دو راهی سرنوشت ساز برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
16
23.02.2021
رویداهای ایران و جهان شماره 77

admin

فوریه 23, 2021

150

بن بست برجام در برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P,320P
14
26.01.2021
رویداهای ایران و جهان شماره 76

admin

ژانویه 26, 2021

191

شرایط بحرانی کشور و رهبری شاهزاده برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
10
12.01.2021
رویداهای ایران و جهان شماره 78

admin

ژانویه 12, 2021

423

قیام ملی تنها راه رهایی برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P,320P
22
05.01.2021
رویداهای ایران و جهان شماره 77

admin

ژانویه 5, 2021

179

نبود گروه رهبری و وضعیت وخیم ایران برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P.320P
22
22.12.2020
رویداهای ایران و جهان شماره 76

admin

دسامبر 22, 2020

203

جنبش های ایرانگرایانه رمز پیروزی ما است برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
12
08.12.2020
رویداهای ایران و جهان شماره 73

admin

دسامبر 8, 2020

301

دسیسه های استعماربرای ویران کردن ایران برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
6
24.11.2020
رویداهای ایران و جهان شماره 72

admin

نوامبر 24, 2020

325

ایران در معرض تباهی برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
11
17.11.2020
رویداهای ایران و جهان شماره 71

admin

نوامبر 17, 2020

432

وطیفه ی میهنی ما چیست در برنامه ی دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
14
10.11.2020
رویداهای ایران و جهان شماره 70

admin

نوامبر 10, 2020

369

ترامپ در کاخ سفید برای چهار سال دیگر خواهد ماند در برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
14
03.11.2020
رویداهای ایران و جهان شماره 69

admin

نوامبر 3, 2020

370

پیروزی ترامپ و شکست اسلام سیاسی برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
12
27.10.2020
رویداهای ایران و جهان شماره 68

admin

اکتبر 27, 2020

254

پیوند برای آزادی برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video