Menu

Get Socialize

Featured Videos

راه آزادی

All Videos : 113  Video Posted

image Watch Video
1
راه آزادی شماره 111

admin

آگوست 7, 2020

12

انفجار بیروت و پیامدهای آن در خاورمیانه و ایران در گفتگوی پری عسگری با علی اکبر امیدمهر و دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
5
02.08.2020
راه آزادی شماره 110

admin

آگوست 2, 2020

287

چرا واکنش به نامه نگاری به جو بایدن خبرساز شد در گفت و گوی پری عسگری با خسرو بیت الهی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
30.07.2020
راه آزادی شماره 109

admin

جولای 30, 2020

57

رو به میهن پشت به دشمن پری عسگری 

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
24.07.2020
راه آزادی شماره 108

admin

جولای 24, 2020

53

جامعه ی طبقاتی در ایران و تفاوت آن با جهان غرب در گفتگوی پری عسگری با دکتر طاهره علوی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
12.07.2020
راه آزادی شماره 107

admin

جولای 12, 2020

99

قرارداد 25 ساله و پشتیبانی جهانی از خیرش ملی ایران در گفت و گوی پری عسگری با علی اکبر امیدمهر

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
2
10.07.2020
راه آزادی شماره 106

admin

جولای 10, 2020

87

قرارداد 25 ساله با چین خیانت به منافع ایران در گفت و گوی پری عسگری با دکتر عطا هودشتیان

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
30.06.2020
راه آزادی شماره 105

admin

ژوئن 29, 2020

101

وضعیت اقتصادی ایران ، ارز و مسکن در گفت و گوی پری عسگری با جهانگیر لقایی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
2
15.06.2020
راه آزادی شماره 104

admin

ژوئن 15, 2020

113

کرونا-19 چالش ها و فرصت های اقتصادی در گفت و گوی پری عسگری با دکتر طاهره علوی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
11.06.2020
راه آزادی شماره 103

admin

ژوئن 11, 2020

114

بررسی اوضاع منطقه و ایران گفت و گوی پری عسگری با رضا علوی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
7
02.06.2020
راه آزادی شماره 102

admin

ژوئن 2, 2020

378

گفت و گوی پری عسگری با مرضیه علیوردی بازیگر تئاتر

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
2
26.05.2020
راه آزادی شماره 101

admin

می 26, 2020

164

تشکیل دولت حزب الهی و مجلس یازدهم گفت و گوی پری عسگری با رضا علوی و جهانگیر لقایی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
2
15.05.2020
راه آزادی شماره 100

admin

می 15, 2020

206

گفنگوی پری عسگری با منوچهر نامور آزاد بازیگر تئاتر شاعر و ترانه سرا

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
5
02.08.2020
راه آزادی شماره 110

admin

می 15, 2020

287

چرا واکنش به نامه نگاری به جو بایدن خبرساز شد در گفت و گوی پری عسگری با خسرو بیت الهی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
30.07.2020
راه آزادی شماره 109

admin

می 15, 2020

57

رو به میهن پشت به دشمن پری عسگری 

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
24.07.2020
راه آزادی شماره 108

admin

می 15, 2020

53

جامعه ی طبقاتی در ایران و تفاوت آن با جهان غرب در گفتگوی پری عسگری با دکتر طاهره علوی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
12.07.2020
راه آزادی شماره 107

admin

می 15, 2020

99

قرارداد 25 ساله و پشتیبانی جهانی از خیرش ملی ایران در گفت و گوی پری عسگری با علی اکبر امیدمهر

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
2
10.07.2020
راه آزادی شماره 106

admin

می 15, 2020

87

قرارداد 25 ساله با چین خیانت به منافع ایران در گفت و گوی پری عسگری با دکتر عطا هودشتیان

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
30.06.2020
راه آزادی شماره 105

admin

می 15, 2020

101

وضعیت اقتصادی ایران ، ارز و مسکن در گفت و گوی پری عسگری با جهانگیر لقایی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
2
15.06.2020
راه آزادی شماره 104

admin

می 15, 2020

113

کرونا-19 چالش ها و فرصت های اقتصادی در گفت و گوی پری عسگری با دکتر طاهره علوی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
11.06.2020
راه آزادی شماره 103

admin

می 15, 2020

114

بررسی اوضاع منطقه و ایران گفت و گوی پری عسگری با رضا علوی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
7
02.06.2020
راه آزادی شماره 102

admin

می 15, 2020

378

گفت و گوی پری عسگری با مرضیه علیوردی بازیگر تئاتر

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
2
26.05.2020
راه آزادی شماره 101

admin

می 15, 2020

164

تشکیل دولت حزب الهی و مجلس یازدهم گفت و گوی پری عسگری با رضا علوی و جهانگیر لقایی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
2
15.05.2020
راه آزادی شماره 100

admin

می 15, 2020

206

گفنگوی پری عسگری با منوچهر نامور آزاد بازیگر تئاتر شاعر و ترانه سرا

Watch Video