Menu

Get Socialize

Featured Videos

زير پوست جامعه

All Videos : 73  Video Posted

image Watch Video
HD,720,P
4
14.04.2020
رویداهای ایران و جهان شماره 50

admin

آوریل 14, 2020

206

دولت موقت و راه شاهزاده برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
10
07.03.2020
شیر زنان آریابوم دیروز امروز فردا

admin

مارس 7, 2020

352

۸ مارس و سومین سال فعالیت تلویزیون الوند. دکتر دانی ال دانا با پری عسگری دکتر ملیحه روزبه دکتر طاهره علوی دکتر شهلا عبقری

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
5
14.02.2020
شیر زنان آریابوم دیروز امروز فردا شماره 31

admin

فوریه 14, 2020

243

بهداشت و خانواده در گفت و گوی دکتر دانی ال دانا با دکتر علی محسنی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
6
06.02.2020
شیر زنان آریابوم دیروز امروز فردا شماره 30

admin

فوریه 6, 2020

339

آیا کرونا آغاز یک جنگ بیولوژیک است دکتر دانی ال دانا و دکتر علی محسنی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
6
22.01و2020
شیر زنان آریابوم دیروز امروز فردا شماره 25

admin

ژانویه 22, 2020

269

کاوه ی اینده ی ایران زن است برنامه ای از دکتر دانی ال دانا

Watch Video
image Watch Video
11
پیام شماره 5 تلویزیون الوند

admin

ژانویه 18, 2020

229

پیام شماره 5 تلویزیون الوند

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
4
14.01.2020
بسوی آزادی نگاهی سیاسی به منطقه و جهان شماره 4

admin

ژانویه 14, 2020

209

هدف حامد کرزای از سفر به ایران و نقش اپوزیسیون افغانستان در منطقه گفتگوی پری عسگری با عیسی اسحاق زایی رئیس کانگرس ملی افغانستان    

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
6
08.01,2020
شیر زنان آریابوم دیروز امروز فردا شماره 25

admin

ژانویه 8, 2020

399

زنان ستارگان تابنده ی در دل ایران برنامه ای از دکتر دانی ال دانا

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
7
18.12.2019
شیر زنان آریابوم دیروز امروز فردا 24

admin

دسامبر 18, 2019

273

داس های اهنی رژیم زیر پای زنان ایران درو خواهند شد گفت و گوی دکنر دانی ال دانا با مریخ مرادی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
5
15.12.2019
شیر زنان آریابوم دیروز امروز فردا شماره 23

admin

دسامبر 15, 2019

342

گفت و گو دکتر دانی ال دانا با مدیر تلویزیون الوند پری عسگری

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
9
04.12.2019
شیر زنان آریابوم دیروز امروز فردا شماره 22

admin

دسامبر 4, 2019

630

وضغیت زنان افغانستان و ایران از نگاه مریم واحد و مریخ مرادی در گفت و گو با دکتر دانی ال دانا

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
9
02.12.2019
رویداهای ایران و جهان شماره 35

admin

دسامبر 2, 2019

487

چرا یک قدم به جلو و صد قدم به عقب میرویم دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
4
14.04.2020
رویداهای ایران و جهان شماره 50

admin

دسامبر 2, 2019

206

دولت موقت و راه شاهزاده برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
10
07.03.2020
شیر زنان آریابوم دیروز امروز فردا

admin

دسامبر 2, 2019

352

۸ مارس و سومین سال فعالیت تلویزیون الوند. دکتر دانی ال دانا با پری عسگری دکتر ملیحه روزبه دکتر طاهره علوی دکتر شهلا عبقری

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
5
14.02.2020
شیر زنان آریابوم دیروز امروز فردا شماره 31

admin

دسامبر 2, 2019

243

بهداشت و خانواده در گفت و گوی دکتر دانی ال دانا با دکتر علی محسنی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
6
06.02.2020
شیر زنان آریابوم دیروز امروز فردا شماره 30

admin

دسامبر 2, 2019

339

آیا کرونا آغاز یک جنگ بیولوژیک است دکتر دانی ال دانا و دکتر علی محسنی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
6
22.01و2020
شیر زنان آریابوم دیروز امروز فردا شماره 25

admin

دسامبر 2, 2019

269

کاوه ی اینده ی ایران زن است برنامه ای از دکتر دانی ال دانا

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
4
14.01.2020
بسوی آزادی نگاهی سیاسی به منطقه و جهان شماره 4

admin

دسامبر 2, 2019

209

هدف حامد کرزای از سفر به ایران و نقش اپوزیسیون افغانستان در منطقه گفتگوی پری عسگری با عیسی اسحاق زایی رئیس کانگرس ملی افغانستان    

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
6
08.01,2020
شیر زنان آریابوم دیروز امروز فردا شماره 25

admin

دسامبر 2, 2019

399

زنان ستارگان تابنده ی در دل ایران برنامه ای از دکتر دانی ال دانا

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
7
18.12.2019
شیر زنان آریابوم دیروز امروز فردا 24

admin

دسامبر 2, 2019

273

داس های اهنی رژیم زیر پای زنان ایران درو خواهند شد گفت و گوی دکنر دانی ال دانا با مریخ مرادی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
5
15.12.2019
شیر زنان آریابوم دیروز امروز فردا شماره 23

admin

دسامبر 2, 2019

342

گفت و گو دکتر دانی ال دانا با مدیر تلویزیون الوند پری عسگری

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
9
04.12.2019
شیر زنان آریابوم دیروز امروز فردا شماره 22

admin

دسامبر 2, 2019

630

وضغیت زنان افغانستان و ایران از نگاه مریم واحد و مریخ مرادی در گفت و گو با دکتر دانی ال دانا

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
9
02.12.2019
رویداهای ایران و جهان شماره 35

admin

دسامبر 2, 2019

487

چرا یک قدم به جلو و صد قدم به عقب میرویم دکتر سعید احمدی

Watch Video