Menu

Get Socialize

Featured Videos

برنامه های پراکنده

All Videos : 21  Video Posted

image Watch Video
HD720P,320P
6
06.02.2021
دکتر علیرضا آثار: فریب بزرگ غرب بر علیه اسرائیل و عربستان دکتر علیرضا آثار

admin

فوریه 6, 2021

131

فریب بزرگ غرب بر علیه اسرائیل و عربستان دکتر علیرضا آثار

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
9
30.08.2020
بنیاد جهانبینی زرتشت شناسی به مدیریت دکتر پردیس (خسرو خزایی)

admin

آگوست 30, 2020

417

جایگاه بانوان ایران از دیرباز تا کنون _ بانو پری عسگری

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
14
27.03.2020
سخنی با بیندگان گرامی تلویزیون الوند

admin

مارس 27, 2020

485

سخنی با بیندگان گرامی تلویزیون الوند

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
14
19.03.2020
انگشت تعجب عمو نوروز بر آستانه ی بهار ۱۳۹۹ (2)

admin

مارس 19, 2020

390

انگشت تعجب عمو نوروز بر آستانه ی بهار ۱۳۹۹ (2)

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
16
18.03.2020
انگشت تعجب عمو نوروز بر آستانه ی بهار ۱۳۹۹

admin

مارس 18, 2020

360

انگشت تعجب عمو نوروز بر آستانه ی بهار ۱۳۹۹

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
18
23.02.2020
برنامه های پراکنده

admin

فوریه 23, 2020

676

نگاهی تخصصی به کرونا گفت و گوی دکتر دانی ال دانا با دکتر علی محسنی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
17
15.02.2020
ما رای نمی دهیم

admin

فوریه 15, 2020

824

ما رای نمی دهیم جمعی از اعضای سازمان زنان ایران پناهندگان در سوئد و ترکیه

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
10
28.01.2020
کاسپین زندگی است نگذاریم از ما آن را بگیرند

admin

ژانویه 28, 2020

924

هم میهمان ارزجمند ما دست اندرکاران رسانه ی الوند بر آن شدیم برای نجات دریاچه ی بزرگ و زیبای کاسپین (خزر ) و دادخواهی و رساندن صدای ایرانیان به مر

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
8
21.01.2020
پیام شماره 6 تلویزیون الوند

admin

ژانویه 21, 2020

681

پیام کوتاه شماره 6 تلویزیون الوند

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
7
29.12.2019
آبروی رفته بر باد را به خانه باز گردانیم

admin

دسامبر 29, 2019

785

پیام شماره 3 تلویریون الوند: آبروی رفته بر باد را به خانه باز گردانیم

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
7
28.12.2019
پیام شماره ۲ تلویزیون الوند: نان خون آلود و انگ زشت

admin

دسامبر 28, 2019

680

پیام شماره ۲ تلویزیون الوند: نان خون آلود و انگ زشت

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
9
30.08.2020
بنیاد جهانبینی زرتشت شناسی به مدیریت دکتر پردیس (خسرو خزایی)

admin

دسامبر 28, 2019

417

جایگاه بانوان ایران از دیرباز تا کنون _ بانو پری عسگری

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
14
27.03.2020
سخنی با بیندگان گرامی تلویزیون الوند

admin

دسامبر 28, 2019

485

سخنی با بیندگان گرامی تلویزیون الوند

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
14
19.03.2020
انگشت تعجب عمو نوروز بر آستانه ی بهار ۱۳۹۹ (2)

admin

دسامبر 28, 2019

390

انگشت تعجب عمو نوروز بر آستانه ی بهار ۱۳۹۹ (2)

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
16
18.03.2020
انگشت تعجب عمو نوروز بر آستانه ی بهار ۱۳۹۹

admin

دسامبر 28, 2019

360

انگشت تعجب عمو نوروز بر آستانه ی بهار ۱۳۹۹

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
18
23.02.2020
برنامه های پراکنده

admin

دسامبر 28, 2019

676

نگاهی تخصصی به کرونا گفت و گوی دکتر دانی ال دانا با دکتر علی محسنی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
17
15.02.2020
ما رای نمی دهیم

admin

دسامبر 28, 2019

824

ما رای نمی دهیم جمعی از اعضای سازمان زنان ایران پناهندگان در سوئد و ترکیه

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
10
28.01.2020
کاسپین زندگی است نگذاریم از ما آن را بگیرند

admin

دسامبر 28, 2019

924

هم میهمان ارزجمند ما دست اندرکاران رسانه ی الوند بر آن شدیم برای نجات دریاچه ی بزرگ و زیبای کاسپین (خزر ) و دادخواهی و رساندن صدای ایرانیان به مر

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
8
21.01.2020
پیام شماره 6 تلویزیون الوند

admin

دسامبر 28, 2019

681

پیام کوتاه شماره 6 تلویزیون الوند

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
7
29.12.2019
آبروی رفته بر باد را به خانه باز گردانیم

admin

دسامبر 28, 2019

785

پیام شماره 3 تلویریون الوند: آبروی رفته بر باد را به خانه باز گردانیم

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
7
28.12.2019
پیام شماره ۲ تلویزیون الوند: نان خون آلود و انگ زشت

admin

دسامبر 28, 2019

680

پیام شماره ۲ تلویزیون الوند: نان خون آلود و انگ زشت

Watch Video