Menu

Get Socialize

Featured Videos

برنامه های پراکنده

All Videos : 20  Video Posted

image Watch Video
HD,720P
4
30.08.2020
بنیاد جهانبینی زرتشت شناسی به مدیریت دکتر پردیس (خسرو خزایی)

admin

آگوست 30, 2020

52

جایگاه بانوان ایران از دیرباز تا کنون _ بانو پری عسگری

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
6
27.03.2020
سخنی با بیندگان گرامی تلویزیون الوند

admin

مارس 27, 2020

327

سخنی با بیندگان گرامی تلویزیون الوند

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
8
19.03.2020
انگشت تعجب عمو نوروز بر آستانه ی بهار ۱۳۹۹ (2)

admin

مارس 19, 2020

234

انگشت تعجب عمو نوروز بر آستانه ی بهار ۱۳۹۹ (2)

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
7
18.03.2020
انگشت تعجب عمو نوروز بر آستانه ی بهار ۱۳۹۹

admin

مارس 18, 2020

194

انگشت تعجب عمو نوروز بر آستانه ی بهار ۱۳۹۹

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
8
23.02.2020
برنامه های پراکنده

admin

فوریه 23, 2020

412

نگاهی تخصصی به کرونا گفت و گوی دکتر دانی ال دانا با دکتر علی محسنی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
11
15.02.2020
ما رای نمی دهیم

admin

فوریه 15, 2020

452

ما رای نمی دهیم جمعی از اعضای سازمان زنان ایران پناهندگان در سوئد و ترکیه

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
7
28.01.2020
کاسپین زندگی است نگذاریم از ما آن را بگیرند

admin

ژانویه 28, 2020

465

هم میهمان ارزجمند ما دست اندرکاران رسانه ی الوند بر آن شدیم برای نجات دریاچه ی بزرگ و زیبای کاسپین (خزر ) و دادخواهی و رساندن صدای ایرانیان به مر

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
4
21.01.2020
پیام شماره 6 تلویزیون الوند

admin

ژانویه 21, 2020

308

پیام کوتاه شماره 6 تلویزیون الوند

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
2
29.12.2019
آبروی رفته بر باد را به خانه باز گردانیم

admin

دسامبر 29, 2019

426

پیام شماره 3 تلویریون الوند: آبروی رفته بر باد را به خانه باز گردانیم

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
2
28.12.2019
پیام شماره ۲ تلویزیون الوند: نان خون آلود و انگ زشت

admin

دسامبر 28, 2019

371

پیام شماره ۲ تلویزیون الوند: نان خون آلود و انگ زشت

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
2
24.12.2019
پیام شماره ۱ تلویزیون الوند به مناسبت آبان سرخ اریابوم

admin

دسامبر 24, 2019

472

پیام شماره ۱ تلویزیون الوند به مناسبت آبان سرخ اریابوم

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
4
30.08.2020
بنیاد جهانبینی زرتشت شناسی به مدیریت دکتر پردیس (خسرو خزایی)

admin

دسامبر 24, 2019

52

جایگاه بانوان ایران از دیرباز تا کنون _ بانو پری عسگری

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
6
27.03.2020
سخنی با بیندگان گرامی تلویزیون الوند

admin

دسامبر 24, 2019

327

سخنی با بیندگان گرامی تلویزیون الوند

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
8
19.03.2020
انگشت تعجب عمو نوروز بر آستانه ی بهار ۱۳۹۹ (2)

admin

دسامبر 24, 2019

234

انگشت تعجب عمو نوروز بر آستانه ی بهار ۱۳۹۹ (2)

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
7
18.03.2020
انگشت تعجب عمو نوروز بر آستانه ی بهار ۱۳۹۹

admin

دسامبر 24, 2019

194

انگشت تعجب عمو نوروز بر آستانه ی بهار ۱۳۹۹

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
8
23.02.2020
برنامه های پراکنده

admin

دسامبر 24, 2019

412

نگاهی تخصصی به کرونا گفت و گوی دکتر دانی ال دانا با دکتر علی محسنی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
11
15.02.2020
ما رای نمی دهیم

admin

دسامبر 24, 2019

452

ما رای نمی دهیم جمعی از اعضای سازمان زنان ایران پناهندگان در سوئد و ترکیه

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
7
28.01.2020
کاسپین زندگی است نگذاریم از ما آن را بگیرند

admin

دسامبر 24, 2019

465

هم میهمان ارزجمند ما دست اندرکاران رسانه ی الوند بر آن شدیم برای نجات دریاچه ی بزرگ و زیبای کاسپین (خزر ) و دادخواهی و رساندن صدای ایرانیان به مر

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
4
21.01.2020
پیام شماره 6 تلویزیون الوند

admin

دسامبر 24, 2019

308

پیام کوتاه شماره 6 تلویزیون الوند

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
2
29.12.2019
آبروی رفته بر باد را به خانه باز گردانیم

admin

دسامبر 24, 2019

426

پیام شماره 3 تلویریون الوند: آبروی رفته بر باد را به خانه باز گردانیم

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
2
28.12.2019
پیام شماره ۲ تلویزیون الوند: نان خون آلود و انگ زشت

admin

دسامبر 24, 2019

371

پیام شماره ۲ تلویزیون الوند: نان خون آلود و انگ زشت

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
2
24.12.2019
پیام شماره ۱ تلویزیون الوند به مناسبت آبان سرخ اریابوم

admin

دسامبر 24, 2019

472

پیام شماره ۱ تلویزیون الوند به مناسبت آبان سرخ اریابوم

Watch Video