Menu

Get Socialize

Featured Videos

برنامه های پراکنده

All Videos : 21  Video Posted

image Watch Video
HD720P,320P
13
06.02.2021
دکتر علیرضا آثار: فریب بزرگ غرب بر علیه اسرائیل و عربستان دکتر علیرضا آثار

admin

فوریه 6, 2021

722

فریب بزرگ غرب بر علیه اسرائیل و عربستان دکتر علیرضا آثار

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
16
30.08.2020
بنیاد جهانبینی زرتشت شناسی به مدیریت دکتر پردیس (خسرو خزایی)

admin

آگوست 30, 2020

1035

جایگاه بانوان ایران از دیرباز تا کنون _ بانو پری عسگری

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
22
27.03.2020
سخنی با بیندگان گرامی تلویزیون الوند

admin

مارس 27, 2020

672

سخنی با بیندگان گرامی تلویزیون الوند

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
19
19.03.2020
انگشت تعجب عمو نوروز بر آستانه ی بهار ۱۳۹۹ (2)

admin

مارس 19, 2020

563

انگشت تعجب عمو نوروز بر آستانه ی بهار ۱۳۹۹ (2)

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
22
18.03.2020
انگشت تعجب عمو نوروز بر آستانه ی بهار ۱۳۹۹

admin

مارس 18, 2020

541

انگشت تعجب عمو نوروز بر آستانه ی بهار ۱۳۹۹

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
23
23.02.2020
برنامه های پراکنده

admin

فوریه 23, 2020

1048

نگاهی تخصصی به کرونا گفت و گوی دکتر دانی ال دانا با دکتر علی محسنی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
22
15.02.2020
ما رای نمی دهیم

admin

فوریه 15, 2020

1441

ما رای نمی دهیم جمعی از اعضای سازمان زنان ایران پناهندگان در سوئد و ترکیه

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
13
28.01.2020
کاسپین زندگی است نگذاریم از ما آن را بگیرند

admin

ژانویه 28, 2020

1537

هم میهمان ارزجمند ما دست اندرکاران رسانه ی الوند بر آن شدیم برای نجات دریاچه ی بزرگ و زیبای کاسپین (خزر ) و دادخواهی و رساندن صدای ایرانیان به مر

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
12
21.01.2020
پیام شماره 6 تلویزیون الوند

admin

ژانویه 21, 2020

1266

پیام کوتاه شماره 6 تلویزیون الوند

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
12
29.12.2019
آبروی رفته بر باد را به خانه باز گردانیم

admin

دسامبر 29, 2019

1389

پیام شماره 3 تلویریون الوند: آبروی رفته بر باد را به خانه باز گردانیم

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
11
28.12.2019
پیام شماره ۲ تلویزیون الوند: نان خون آلود و انگ زشت

admin

دسامبر 28, 2019

1263

پیام شماره ۲ تلویزیون الوند: نان خون آلود و انگ زشت

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
16
30.08.2020
بنیاد جهانبینی زرتشت شناسی به مدیریت دکتر پردیس (خسرو خزایی)

admin

دسامبر 28, 2019

1035

جایگاه بانوان ایران از دیرباز تا کنون _ بانو پری عسگری

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
22
27.03.2020
سخنی با بیندگان گرامی تلویزیون الوند

admin

دسامبر 28, 2019

672

سخنی با بیندگان گرامی تلویزیون الوند

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
19
19.03.2020
انگشت تعجب عمو نوروز بر آستانه ی بهار ۱۳۹۹ (2)

admin

دسامبر 28, 2019

563

انگشت تعجب عمو نوروز بر آستانه ی بهار ۱۳۹۹ (2)

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
22
18.03.2020
انگشت تعجب عمو نوروز بر آستانه ی بهار ۱۳۹۹

admin

دسامبر 28, 2019

541

انگشت تعجب عمو نوروز بر آستانه ی بهار ۱۳۹۹

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
23
23.02.2020
برنامه های پراکنده

admin

دسامبر 28, 2019

1048

نگاهی تخصصی به کرونا گفت و گوی دکتر دانی ال دانا با دکتر علی محسنی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
22
15.02.2020
ما رای نمی دهیم

admin

دسامبر 28, 2019

1441

ما رای نمی دهیم جمعی از اعضای سازمان زنان ایران پناهندگان در سوئد و ترکیه

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
13
28.01.2020
کاسپین زندگی است نگذاریم از ما آن را بگیرند

admin

دسامبر 28, 2019

1537

هم میهمان ارزجمند ما دست اندرکاران رسانه ی الوند بر آن شدیم برای نجات دریاچه ی بزرگ و زیبای کاسپین (خزر ) و دادخواهی و رساندن صدای ایرانیان به مر

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
12
21.01.2020
پیام شماره 6 تلویزیون الوند

admin

دسامبر 28, 2019

1266

پیام کوتاه شماره 6 تلویزیون الوند

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
12
29.12.2019
آبروی رفته بر باد را به خانه باز گردانیم

admin

دسامبر 28, 2019

1389

پیام شماره 3 تلویریون الوند: آبروی رفته بر باد را به خانه باز گردانیم

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
11
28.12.2019
پیام شماره ۲ تلویزیون الوند: نان خون آلود و انگ زشت

admin

دسامبر 28, 2019

1263

پیام شماره ۲ تلویزیون الوند: نان خون آلود و انگ زشت

Watch Video