Menu

Get Socialize

Featured Videos

برنامه های پراکنده

All Videos : 19  Video Posted

image Watch Video
HD,720P
4
27.03.2020
سخنی با بیندگان گرامی تلویزیون الوند

admin

مارس 27, 2020

276

سخنی با بیندگان گرامی تلویزیون الوند

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
6
19.03.2020
انگشت تعجب عمو نوروز بر آستانه ی بهار ۱۳۹۹ (2)

admin

مارس 19, 2020

196

انگشت تعجب عمو نوروز بر آستانه ی بهار ۱۳۹۹ (2)

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
5
18.03.2020
انگشت تعجب عمو نوروز بر آستانه ی بهار ۱۳۹۹

admin

مارس 18, 2020

147

انگشت تعجب عمو نوروز بر آستانه ی بهار ۱۳۹۹

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
6
23.02.2020
برنامه های پراکنده

admin

فوریه 23, 2020

336

نگاهی تخصصی به کرونا گفت و گوی دکتر دانی ال دانا با دکتر علی محسنی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
9
15.02.2020
ما رای نمی دهیم

admin

فوریه 15, 2020

381

ما رای نمی دهیم جمعی از اعضای سازمان زنان ایران پناهندگان در سوئد و ترکیه

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
6
28.01.2020
کاسپین زندگی است نگذاریم از ما آن را بگیرند

admin

ژانویه 28, 2020

240

هم میهمان ارزجمند ما دست اندرکاران رسانه ی الوند بر آن شدیم برای نجات دریاچه ی بزرگ و زیبای کاسپین (خزر ) و دادخواهی و رساندن صدای ایرانیان به مر

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
3
21.01.2020
پیام شماره 6 تلویزیون الوند

admin

ژانویه 21, 2020

222

پیام کوتاه شماره 6 تلویزیون الوند

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
3
29.12.2019
آبروی رفته بر باد را به خانه باز گردانیم

admin

دسامبر 29, 2019

376

پیام شماره 3 تلویریون الوند: آبروی رفته بر باد را به خانه باز گردانیم

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
3
28.12.2019
پیام شماره ۲ تلویزیون الوند: نان خون آلود و انگ زشت

admin

دسامبر 28, 2019

216

پیام شماره ۲ تلویزیون الوند: نان خون آلود و انگ زشت

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
3
24.12.2019
پیام شماره ۱ تلویزیون الوند به مناسبت آبان سرخ اریابوم

admin

دسامبر 24, 2019

409

پیام شماره ۱ تلویزیون الوند به مناسبت آبان سرخ اریابوم

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
6
27.04.2019
زادروز پادشاه هلند ویلم آلکساندر

admin

آوریل 27, 2019

1304

زادروز پادشاه هلند ویلم آلکساندر

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
4
27.03.2020
سخنی با بیندگان گرامی تلویزیون الوند

admin

آوریل 27, 2019

276

سخنی با بیندگان گرامی تلویزیون الوند

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
6
19.03.2020
انگشت تعجب عمو نوروز بر آستانه ی بهار ۱۳۹۹ (2)

admin

آوریل 27, 2019

196

انگشت تعجب عمو نوروز بر آستانه ی بهار ۱۳۹۹ (2)

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
5
18.03.2020
انگشت تعجب عمو نوروز بر آستانه ی بهار ۱۳۹۹

admin

آوریل 27, 2019

147

انگشت تعجب عمو نوروز بر آستانه ی بهار ۱۳۹۹

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
6
23.02.2020
برنامه های پراکنده

admin

آوریل 27, 2019

336

نگاهی تخصصی به کرونا گفت و گوی دکتر دانی ال دانا با دکتر علی محسنی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
9
15.02.2020
ما رای نمی دهیم

admin

آوریل 27, 2019

381

ما رای نمی دهیم جمعی از اعضای سازمان زنان ایران پناهندگان در سوئد و ترکیه

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
6
28.01.2020
کاسپین زندگی است نگذاریم از ما آن را بگیرند

admin

آوریل 27, 2019

240

هم میهمان ارزجمند ما دست اندرکاران رسانه ی الوند بر آن شدیم برای نجات دریاچه ی بزرگ و زیبای کاسپین (خزر ) و دادخواهی و رساندن صدای ایرانیان به مر

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
3
21.01.2020
پیام شماره 6 تلویزیون الوند

admin

آوریل 27, 2019

222

پیام کوتاه شماره 6 تلویزیون الوند

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
3
29.12.2019
آبروی رفته بر باد را به خانه باز گردانیم

admin

آوریل 27, 2019

376

پیام شماره 3 تلویریون الوند: آبروی رفته بر باد را به خانه باز گردانیم

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
3
28.12.2019
پیام شماره ۲ تلویزیون الوند: نان خون آلود و انگ زشت

admin

آوریل 27, 2019

216

پیام شماره ۲ تلویزیون الوند: نان خون آلود و انگ زشت

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
3
24.12.2019
پیام شماره ۱ تلویزیون الوند به مناسبت آبان سرخ اریابوم

admin

آوریل 27, 2019

409

پیام شماره ۱ تلویزیون الوند به مناسبت آبان سرخ اریابوم

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
6
27.04.2019
زادروز پادشاه هلند ویلم آلکساندر

admin

آوریل 27, 2019

1304

زادروز پادشاه هلند ویلم آلکساندر

Watch Video