Menu

Get Socialize

Featured Videos

زن، مبارزه،ازادی

All Videos : 19  Video Posted

image Watch Video
HD,720,P
20
30.10.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 19

admin

اکتبر 30, 2019

1574

رفراندوم نمادین ملت ایران و موقعیت جمهوری اسلامی گفتگوی محبوبه حسین پور با سیاوش آذری

Watch Video
image Watch Video
21
زن، مبارزه،ازادی شماره 18

admin

اکتبر 3, 2019

851

فروپاشی حیثیت سیاسی نظامی رژیم در منطقه در گفتگوی محبوبه حسین پور با منشه امیر

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
27
07.08.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 17

admin

آگوست 7, 2019

1863

زن، مبارزه، آزادی زنان و الترناتیو دوران گذار گفتگوی محبوبه حسین پور با روزیتا منطقی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
26
26.07.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 16

admin

جولای 26, 2019

1224

گفتگوی بانو محبوبه حسین پور با امیر طاهری روزنامه نگار ارشد و تحلیلگر سیاسی خاورمیانه و جهان

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
20
26.06.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 15

admin

ژوئن 26, 2019

1949

سیاستهای جهانی و اهمیت حضورمیدانی براندازان محبوبه حسین پور و سیاوش آذری

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
28
24.04.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 14

admin

آوریل 24, 2019

804

پیام عید آزادی یهودیان و رهایی ملت ایران منشه امیر کارشناس امور خاورمیانه در گفتگو با محبوبه حسین پور

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
23
10.04.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 13

admin

آوریل 10, 2019

907

انزوای براندازان استیصال مردم و انتخابات محبوبه حسین پور و مریم مؤذن زاده

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
17
13.03.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 12

admin

مارس 13, 2019

1016

قانون اساسی جایگزین در آینده ی ایران کدام است دکتر اسدالله نصر اصفهانی در گفتگو با محبوبه حسین پور

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
20
08.03.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 11

admin

مارس 8, 2019

891

8 مارس قسمت اول گفتگوی محبوبه حسین پور با پری عسگری، دکتر میترا بابک و میترا سالار

Watch Video
image Watch Video
HD,720p
20
27.02.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 10

admin

فوریه 27, 2019

1249

8 مارس و نقض حقوق زنان در ایران گفتگوی محبوبه حسین پور با سپیده سام

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
19
13.02.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 9

admin

فوریه 13, 2019

1103

اردوی هواداران شاهزاده رضا پهلوی در ورشو محبوبه حسین پور ، لیلا یزدانی و فریبا شیروانی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
14
30 JAN 2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 8

admin

ژانویه 30, 2019

919

پیش بسوی لهستان گفتگوی محبوبه حسین پور با میترا سالار

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
20
30.10.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 19

admin

ژانویه 30, 2019

1574

رفراندوم نمادین ملت ایران و موقعیت جمهوری اسلامی گفتگوی محبوبه حسین پور با سیاوش آذری

Watch Video
image Watch Video
21
زن، مبارزه،ازادی شماره 18

admin

ژانویه 30, 2019

851

فروپاشی حیثیت سیاسی نظامی رژیم در منطقه در گفتگوی محبوبه حسین پور با منشه امیر

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
27
07.08.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 17

admin

ژانویه 30, 2019

1863

زن، مبارزه، آزادی زنان و الترناتیو دوران گذار گفتگوی محبوبه حسین پور با روزیتا منطقی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
26
26.07.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 16

admin

ژانویه 30, 2019

1224

گفتگوی بانو محبوبه حسین پور با امیر طاهری روزنامه نگار ارشد و تحلیلگر سیاسی خاورمیانه و جهان

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
20
26.06.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 15

admin

ژانویه 30, 2019

1949

سیاستهای جهانی و اهمیت حضورمیدانی براندازان محبوبه حسین پور و سیاوش آذری

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
28
24.04.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 14

admin

ژانویه 30, 2019

804

پیام عید آزادی یهودیان و رهایی ملت ایران منشه امیر کارشناس امور خاورمیانه در گفتگو با محبوبه حسین پور

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
23
10.04.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 13

admin

ژانویه 30, 2019

907

انزوای براندازان استیصال مردم و انتخابات محبوبه حسین پور و مریم مؤذن زاده

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
17
13.03.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 12

admin

ژانویه 30, 2019

1016

قانون اساسی جایگزین در آینده ی ایران کدام است دکتر اسدالله نصر اصفهانی در گفتگو با محبوبه حسین پور

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
20
08.03.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 11

admin

ژانویه 30, 2019

891

8 مارس قسمت اول گفتگوی محبوبه حسین پور با پری عسگری، دکتر میترا بابک و میترا سالار

Watch Video
image Watch Video
HD,720p
20
27.02.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 10

admin

ژانویه 30, 2019

1249

8 مارس و نقض حقوق زنان در ایران گفتگوی محبوبه حسین پور با سپیده سام

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
19
13.02.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 9

admin

ژانویه 30, 2019

1103

اردوی هواداران شاهزاده رضا پهلوی در ورشو محبوبه حسین پور ، لیلا یزدانی و فریبا شیروانی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
14
30 JAN 2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 8

admin

ژانویه 30, 2019

919

پیش بسوی لهستان گفتگوی محبوبه حسین پور با میترا سالار

Watch Video