Menu

Get Socialize

Featured Videos

زن، مبارزه،ازادی

All Videos : 17  Video Posted

image Watch Video
HD,720,P
8
07.08.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 17

admin

آگوست 7, 2019

155

زن، مبارزه، آزادی زنان و الترناتیو دوران گذار گفتگوی محبوبه حسین پور با روزیتا منطقی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
8
26.07.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 16

admin

جولای 26, 2019

293

گفتگوی بانو محبوبه حسین پور با امیر طاهری روزنامه نگار ارشد و تحلیلگر سیاسی خاورمیانه و جهان

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
5
26.06.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 15

admin

ژوئن 26, 2019

224

سیاستهای جهانی و اهمیت حضورمیدانی براندازان محبوبه حسین پور و سیاوش آذری

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
9
24.04.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 14

admin

آوریل 24, 2019

190

پیام عید آزادی یهودیان و رهایی ملت ایران منشه امیر کارشناس امور خاورمیانه در گفتگو با محبوبه حسین پور

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
5
10.04.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 13

admin

آوریل 10, 2019

290

انزوای براندازان استیصال مردم و انتخابات محبوبه حسین پور و مریم مؤذن زاده

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
5
13.03.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 12

admin

مارس 13, 2019

206

قانون اساسی جایگزین در آینده ی ایران کدام است دکتر اسدالله نصر اصفهانی در گفتگو با محبوبه حسین پور

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
6
08.03.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 11

admin

مارس 8, 2019

250

8 مارس قسمت اول گفتگوی محبوبه حسین پور با پری عسگری، دکتر میترا بابک و میترا سالار

Watch Video
image Watch Video
HD,720p
6
27.02.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 10

admin

فوریه 27, 2019

242

8 مارس و نقض حقوق زنان در ایران گفتگوی محبوبه حسین پور با سپیده سام

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
8
13.02.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 9

admin

فوریه 13, 2019

308

اردوی هواداران شاهزاده رضا پهلوی در ورشو محبوبه حسین پور ، لیلا یزدانی و فریبا شیروانی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
4
30 JAN 2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 8

admin

ژانویه 30, 2019

267

پیش بسوی لهستان گفتگوی محبوبه حسین پور با میترا سالار

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
12
23 jan 2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 7

admin

ژانویه 23, 2019

438

حضورعملیاتی و وظایف ملی برای آزادی گفتگوی محبوبه حسین پور با مهدی میرقادری

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
5
9 jan 2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 6

admin

ژانویه 9, 2019

296

کشف حجاب واکنش جمهوریخواهان به پادشاهی خواهان #مهدی میرقادری در گقتگو با #محبوبه حسین پور

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
8
07.08.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 17

admin

ژانویه 9, 2019

155

زن، مبارزه، آزادی زنان و الترناتیو دوران گذار گفتگوی محبوبه حسین پور با روزیتا منطقی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
8
26.07.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 16

admin

ژانویه 9, 2019

293

گفتگوی بانو محبوبه حسین پور با امیر طاهری روزنامه نگار ارشد و تحلیلگر سیاسی خاورمیانه و جهان

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
5
26.06.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 15

admin

ژانویه 9, 2019

224

سیاستهای جهانی و اهمیت حضورمیدانی براندازان محبوبه حسین پور و سیاوش آذری

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
9
24.04.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 14

admin

ژانویه 9, 2019

190

پیام عید آزادی یهودیان و رهایی ملت ایران منشه امیر کارشناس امور خاورمیانه در گفتگو با محبوبه حسین پور

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
5
10.04.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 13

admin

ژانویه 9, 2019

290

انزوای براندازان استیصال مردم و انتخابات محبوبه حسین پور و مریم مؤذن زاده

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
5
13.03.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 12

admin

ژانویه 9, 2019

206

قانون اساسی جایگزین در آینده ی ایران کدام است دکتر اسدالله نصر اصفهانی در گفتگو با محبوبه حسین پور

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
6
08.03.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 11

admin

ژانویه 9, 2019

250

8 مارس قسمت اول گفتگوی محبوبه حسین پور با پری عسگری، دکتر میترا بابک و میترا سالار

Watch Video
image Watch Video
HD,720p
6
27.02.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 10

admin

ژانویه 9, 2019

242

8 مارس و نقض حقوق زنان در ایران گفتگوی محبوبه حسین پور با سپیده سام

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
8
13.02.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 9

admin

ژانویه 9, 2019

308

اردوی هواداران شاهزاده رضا پهلوی در ورشو محبوبه حسین پور ، لیلا یزدانی و فریبا شیروانی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
4
30 JAN 2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 8

admin

ژانویه 9, 2019

267

پیش بسوی لهستان گفتگوی محبوبه حسین پور با میترا سالار

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
5
9 jan 2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 6

admin

ژانویه 9, 2019

296

کشف حجاب واکنش جمهوریخواهان به پادشاهی خواهان #مهدی میرقادری در گقتگو با #محبوبه حسین پور

Watch Video