Menu

Get Socialize

Featured Videos

زن، مبارزه،ازادی

All Videos : 19  Video Posted

image Watch Video
HD,720,P
2
30.10.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 19

admin

اکتبر 30, 2019

188

رفراندوم نمادین ملت ایران و موقعیت جمهوری اسلامی گفتگوی محبوبه حسین پور با سیاوش آذری

Watch Video
image Watch Video
4
زن، مبارزه،ازادی شماره 18

admin

اکتبر 3, 2019

240

فروپاشی حیثیت سیاسی نظامی رژیم در منطقه در گفتگوی محبوبه حسین پور با منشه امیر

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
7
07.08.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 17

admin

آگوست 7, 2019

233

زن، مبارزه، آزادی زنان و الترناتیو دوران گذار گفتگوی محبوبه حسین پور با روزیتا منطقی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
8
26.07.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 16

admin

جولای 26, 2019

359

گفتگوی بانو محبوبه حسین پور با امیر طاهری روزنامه نگار ارشد و تحلیلگر سیاسی خاورمیانه و جهان

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
4
26.06.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 15

admin

ژوئن 26, 2019

579

سیاستهای جهانی و اهمیت حضورمیدانی براندازان محبوبه حسین پور و سیاوش آذری

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
10
24.04.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 14

admin

آوریل 24, 2019

247

پیام عید آزادی یهودیان و رهایی ملت ایران منشه امیر کارشناس امور خاورمیانه در گفتگو با محبوبه حسین پور

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
6
10.04.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 13

admin

آوریل 10, 2019

362

انزوای براندازان استیصال مردم و انتخابات محبوبه حسین پور و مریم مؤذن زاده

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
6
13.03.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 12

admin

مارس 13, 2019

291

قانون اساسی جایگزین در آینده ی ایران کدام است دکتر اسدالله نصر اصفهانی در گفتگو با محبوبه حسین پور

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
7
08.03.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 11

admin

مارس 8, 2019

313

8 مارس قسمت اول گفتگوی محبوبه حسین پور با پری عسگری، دکتر میترا بابک و میترا سالار

Watch Video
image Watch Video
HD,720p
7
27.02.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 10

admin

فوریه 27, 2019

295

8 مارس و نقض حقوق زنان در ایران گفتگوی محبوبه حسین پور با سپیده سام

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
9
13.02.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 9

admin

فوریه 13, 2019

351

اردوی هواداران شاهزاده رضا پهلوی در ورشو محبوبه حسین پور ، لیلا یزدانی و فریبا شیروانی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
5
30 JAN 2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 8

admin

ژانویه 30, 2019

334

پیش بسوی لهستان گفتگوی محبوبه حسین پور با میترا سالار

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
2
30.10.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 19

admin

ژانویه 30, 2019

188

رفراندوم نمادین ملت ایران و موقعیت جمهوری اسلامی گفتگوی محبوبه حسین پور با سیاوش آذری

Watch Video
image Watch Video
4
زن، مبارزه،ازادی شماره 18

admin

ژانویه 30, 2019

240

فروپاشی حیثیت سیاسی نظامی رژیم در منطقه در گفتگوی محبوبه حسین پور با منشه امیر

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
7
07.08.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 17

admin

ژانویه 30, 2019

233

زن، مبارزه، آزادی زنان و الترناتیو دوران گذار گفتگوی محبوبه حسین پور با روزیتا منطقی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
8
26.07.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 16

admin

ژانویه 30, 2019

359

گفتگوی بانو محبوبه حسین پور با امیر طاهری روزنامه نگار ارشد و تحلیلگر سیاسی خاورمیانه و جهان

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
4
26.06.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 15

admin

ژانویه 30, 2019

579

سیاستهای جهانی و اهمیت حضورمیدانی براندازان محبوبه حسین پور و سیاوش آذری

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
10
24.04.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 14

admin

ژانویه 30, 2019

247

پیام عید آزادی یهودیان و رهایی ملت ایران منشه امیر کارشناس امور خاورمیانه در گفتگو با محبوبه حسین پور

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
6
10.04.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 13

admin

ژانویه 30, 2019

362

انزوای براندازان استیصال مردم و انتخابات محبوبه حسین پور و مریم مؤذن زاده

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
6
13.03.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 12

admin

ژانویه 30, 2019

291

قانون اساسی جایگزین در آینده ی ایران کدام است دکتر اسدالله نصر اصفهانی در گفتگو با محبوبه حسین پور

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
7
08.03.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 11

admin

ژانویه 30, 2019

313

8 مارس قسمت اول گفتگوی محبوبه حسین پور با پری عسگری، دکتر میترا بابک و میترا سالار

Watch Video
image Watch Video
HD,720p
7
27.02.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 10

admin

ژانویه 30, 2019

295

8 مارس و نقض حقوق زنان در ایران گفتگوی محبوبه حسین پور با سپیده سام

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
9
13.02.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 9

admin

ژانویه 30, 2019

351

اردوی هواداران شاهزاده رضا پهلوی در ورشو محبوبه حسین پور ، لیلا یزدانی و فریبا شیروانی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
5
30 JAN 2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 8

admin

ژانویه 30, 2019

334

پیش بسوی لهستان گفتگوی محبوبه حسین پور با میترا سالار

Watch Video