Menu

Get Socialize

Featured Videos

زن، مبارزه،ازادی

All Videos : 19  Video Posted

image Watch Video
HD,720,P
13
30.10.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 19

admin

اکتبر 30, 2019

941

رفراندوم نمادین ملت ایران و موقعیت جمهوری اسلامی گفتگوی محبوبه حسین پور با سیاوش آذری

Watch Video
image Watch Video
12
زن، مبارزه،ازادی شماره 18

admin

اکتبر 3, 2019

662

فروپاشی حیثیت سیاسی نظامی رژیم در منطقه در گفتگوی محبوبه حسین پور با منشه امیر

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
20
07.08.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 17

admin

آگوست 7, 2019

1071

زن، مبارزه، آزادی زنان و الترناتیو دوران گذار گفتگوی محبوبه حسین پور با روزیتا منطقی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
19
26.07.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 16

admin

جولای 26, 2019

985

گفتگوی بانو محبوبه حسین پور با امیر طاهری روزنامه نگار ارشد و تحلیلگر سیاسی خاورمیانه و جهان

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
15
26.06.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 15

admin

ژوئن 26, 2019

1328

سیاستهای جهانی و اهمیت حضورمیدانی براندازان محبوبه حسین پور و سیاوش آذری

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
19
24.04.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 14

admin

آوریل 24, 2019

624

پیام عید آزادی یهودیان و رهایی ملت ایران منشه امیر کارشناس امور خاورمیانه در گفتگو با محبوبه حسین پور

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
14
10.04.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 13

admin

آوریل 10, 2019

717

انزوای براندازان استیصال مردم و انتخابات محبوبه حسین پور و مریم مؤذن زاده

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
13
13.03.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 12

admin

مارس 13, 2019

778

قانون اساسی جایگزین در آینده ی ایران کدام است دکتر اسدالله نصر اصفهانی در گفتگو با محبوبه حسین پور

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
14
08.03.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 11

admin

مارس 8, 2019

681

8 مارس قسمت اول گفتگوی محبوبه حسین پور با پری عسگری، دکتر میترا بابک و میترا سالار

Watch Video
image Watch Video
HD,720p
17
27.02.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 10

admin

فوریه 27, 2019

684

8 مارس و نقض حقوق زنان در ایران گفتگوی محبوبه حسین پور با سپیده سام

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
16
13.02.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 9

admin

فوریه 13, 2019

730

اردوی هواداران شاهزاده رضا پهلوی در ورشو محبوبه حسین پور ، لیلا یزدانی و فریبا شیروانی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
11
30 JAN 2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 8

admin

ژانویه 30, 2019

777

پیش بسوی لهستان گفتگوی محبوبه حسین پور با میترا سالار

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
13
30.10.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 19

admin

ژانویه 30, 2019

941

رفراندوم نمادین ملت ایران و موقعیت جمهوری اسلامی گفتگوی محبوبه حسین پور با سیاوش آذری

Watch Video
image Watch Video
12
زن، مبارزه،ازادی شماره 18

admin

ژانویه 30, 2019

662

فروپاشی حیثیت سیاسی نظامی رژیم در منطقه در گفتگوی محبوبه حسین پور با منشه امیر

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
20
07.08.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 17

admin

ژانویه 30, 2019

1071

زن، مبارزه، آزادی زنان و الترناتیو دوران گذار گفتگوی محبوبه حسین پور با روزیتا منطقی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
19
26.07.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 16

admin

ژانویه 30, 2019

985

گفتگوی بانو محبوبه حسین پور با امیر طاهری روزنامه نگار ارشد و تحلیلگر سیاسی خاورمیانه و جهان

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
15
26.06.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 15

admin

ژانویه 30, 2019

1328

سیاستهای جهانی و اهمیت حضورمیدانی براندازان محبوبه حسین پور و سیاوش آذری

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
19
24.04.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 14

admin

ژانویه 30, 2019

624

پیام عید آزادی یهودیان و رهایی ملت ایران منشه امیر کارشناس امور خاورمیانه در گفتگو با محبوبه حسین پور

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
14
10.04.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 13

admin

ژانویه 30, 2019

717

انزوای براندازان استیصال مردم و انتخابات محبوبه حسین پور و مریم مؤذن زاده

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
13
13.03.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 12

admin

ژانویه 30, 2019

778

قانون اساسی جایگزین در آینده ی ایران کدام است دکتر اسدالله نصر اصفهانی در گفتگو با محبوبه حسین پور

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
14
08.03.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 11

admin

ژانویه 30, 2019

681

8 مارس قسمت اول گفتگوی محبوبه حسین پور با پری عسگری، دکتر میترا بابک و میترا سالار

Watch Video
image Watch Video
HD,720p
17
27.02.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 10

admin

ژانویه 30, 2019

684

8 مارس و نقض حقوق زنان در ایران گفتگوی محبوبه حسین پور با سپیده سام

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
16
13.02.2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 9

admin

ژانویه 30, 2019

730

اردوی هواداران شاهزاده رضا پهلوی در ورشو محبوبه حسین پور ، لیلا یزدانی و فریبا شیروانی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
11
30 JAN 2019
زن، مبارزه،ازادی شماره 8

admin

ژانویه 30, 2019

777

پیش بسوی لهستان گفتگوی محبوبه حسین پور با میترا سالار

Watch Video