Menu

Get Socialize

Featured Videos

سازمان زنان خاورمیانه

All Videos : 21  Video Posted

image Watch Video
1
24.09.2021
سازمان زنان خاورمیانه شماره ۲۱

admin

سپتامبر 24, 2021

18

زن و اسلام و وضعیت زنان و کودکان پناهنده در منطقه

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
3
28.08.2021
سازمان زنان خاورمیانه شماره ۲۰

admin

آگوست 28, 2021

70

کمپین کمک به بیماران کرونایی در ایران

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
3
19.08.2021
سازمان زنان خاورمیانه شماره 19

admin

آگوست 19, 2021

77

زن و ورزش گفت و گوی یاشار فانوس با ایرج ادیب زاده

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
6
30.04.2021
سازمان زنان خاورمیانه شماره 18

admin

آوریل 30, 2021

90

پناهندگان ترکیه در گرداب کرونا، بیکاری و بی پولی در گفت و گوی فریبا ایرانی با مریم نادری

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
8
09.04.2021
سازمان زنان خاورمیانه شماره 17

admin

آوریل 9, 2021

225

تفاوت ارث زنان با مردان قبل از اسلام ، بعد از اسلام و در جهان مدرن گفت و گوی یاشار فانوس با بانو هوروش پورکیان و دکتر دانیال استخر

Watch Video
image Watch Video
8
سازمان زنان خاورمیانه شماره 16

admin

مارس 12, 2021

106

تجمع ایرانیان و آلمانیها در هامبورگ آلمان برای تعطیلی مسجد امام علی در گزارش و سخنرانی مریم نادری

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
8
05.03.2021
سازمان زنان خاورمیانه شماره 15

admin

مارس 5, 2021

119

پرهیز از دو بال سیاه نادانی و نا آگاهی در گفتگوی ژاله دفتریان با دکتر منیژه نیک اختر و دانیال استخر حقوقدان

Watch Video
image Watch Video
HD,720P,320P
11
19.02.2021
سازمان زنان خاورمیانه شماره 14

admin

فوریه 19, 2021

121

زنان ایران پیش و پس از مشروطه در گفت و گوی یاشار فانوس با دکتر منیژه نیک اختر و دکتر دانیال استخر

Watch Video
image Watch Video
HD720P,320P
5
05.02.2021
سازمان زنان خاورمیانه شماره 13

admin

فوریه 5, 2021

205

حقوق شهروندی زنان در گفت و گوی یاشار فانوس با دکتر منیژه نیک اختر و دکتر دانیال استخر

Watch Video
image Watch Video
HD,720P,320P
5
22.01.2021
سازمان زنان خاورمیانه شماره 11

admin

ژانویه 22, 2021

149

برای احقاق حقوق بشر در ایران چه باید کرد در گفت و گوی یاشار فانوس با فیروزه عفارپور، مریم نادری و دکتر دانیل استخر

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
6
16.01.2021
سازمان زنان خاورمیانه شماره 10

admin

ژانویه 16, 2021

335

کشف حجاب و خدمات پادشاهان پهلوی در گفت و گوی یاشار فانوس با پروین بقایی روشنک آسترکی و تونی کرمی ( بخش دوم)

Watch Video
image Watch Video
HD,720,320P
7
15.01.2021
سازمان زنان خاورمیانه شماره 10

admin

ژانویه 15, 2021

124

کشف حجاب و خدمات پادشاهان پهلوی در گفت و گوی یاشار فانوس با پروین بقایی روشنک آسترکی و تونی کرمی ( بخش دوم)

Watch Video