Menu

Get Socialize

Author
0
0 0 0
Loading...

admin

Join Date : April 24, 2018

About admin

this investor

admin  Videos

راه آزادی 206

نظر برخی از فعالین سیاسی در مورد تشنج بین حکومت اسلامی و اسرايیل و حسن نیت برخی از فعالان به رژیم

publish ژوئن 22, 2022 64
راه آزادی 205

اهمیت بیانیه شاهزاده رضا پهلوی – اوضاع ایران و تنش بین رژیم و اسرائیل

publish ژوئن 21, 2022 269
رویداهای ایران و جهان ۸۰

توقف مذاکرات بین رژیم با قدرتها و نتایج آن در برنامه ای از دکتر سعید احمدی

publish ژوئن 20, 2022 42
رویداهای ایران و جهان 79

آیا رژیم در سراشیبی سقوط است؟ برنامه ای از دکتر سعید احمدی

publish ژوئن 16, 2022 55
راه آزادی 204

اعتراضات و اعتصابات- خوانش پیام شاهزاده – امکان تقابل بین جبهه ی متحد با اسرائیل و جمهوری اسلامی

publish ژوئن 15, 2022 91
آشیانه ی اندیشه ها ۳۲

موضوع برجام و ارزش پول ملی در برنامه ای از رضا علوی

publish ژوئن 13, 2022 61
راه آزادی 204

نگاهی به اوضاع اقتصادی وسیاسی در ایران در گفت و گوی پری عسگری با دکتر فرخ زندی

publish ژوئن 9, 2022 80
برخورد نزدیک 6

.برخورد نزدیک کاری از منوچهر نامور آزاد با حضور دکتر جلال ایجادی. بخش 6

publish ژوئن 8, 2022 151
راه آزادی 203

تحلیل سخنان شاهزاده رضا پهلوی- بررسی اعتراضات در ایران و وضعیت اپوزیسیون در گفت و گوی پری عسگری با سعید احمدی و منوچهر نامور آزاد

publish ژوئن 7, 2022 87
شیخ فرومایه

شیخ فرومایه از امید طوطیان

publish ژوئن 6, 2022 65
سرود ای ایران

اجرای جدید سرود ای ایران با صدای فریدون فرهی. شعراز مسعود آذر

publish ژوئن 6, 2022 63
راه آزادی۲۰۲

تحلیل سخنان شاهزاده رضا پهلوی با مردم ایران در تاریخ ۰۳/۰۶/۲۰۲۲ در گفت و گوی پری عسگری با کوروش زعیم- کاووس ارجمند- دانیال استخر و جهانشاه رشیدیا

publish ژوئن 3, 2022 113

admin Favorite Videos

admin have not any favourite Video yet!

Followers

Following