Menu

Get Socialize

Featured Videos

All Videos

All Videos : 771 Videos posted

Watch Video
HD,720,P
7
22.06.2022
راه آزادی 206

admin

ژوئن 22, 2022

68

نظر برخی از فعالین سیاسی در مورد تشنج بین حکومت اسلامی و اسرايیل و حسن نیت برخی از فعالان به رژیم

Watch Video
Watch Video
HD,720.P
4
21.06.2022
راه آزادی 205

admin

ژوئن 21, 2022

308

اهمیت بیانیه شاهزاده رضا پهلوی – اوضاع ایران و تنش بین رژیم و اسرائیل

Watch Video
Watch Video
HD720,P
5
20.06.2022
رویداهای ایرا...

admin

ژوئن 20, 2022

46

توقف مذاکرات بین رژیم با قدرتها و نتایج آن در برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
Watch Video
HD.720.P
5
16.06.2022
رویداهای ایرا...

admin

ژوئن 16, 2022

58

آیا رژیم در سراشیبی سقوط است؟ برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
Watch Video
HD,720.P
6
15.06.2022
راه آزادی 204

admin

ژوئن 15, 2022

98

اعتراضات و اعتصابات- خوانش پیام شاهزاده – امکان تقابل بین جبهه ی متحد با اسرائیل و جمهوری اسلامی

Watch Video
Watch Video
HD,720.P
4
13.06.2022
آشیانه ی اندی...

admin

ژوئن 13, 2022

64

موضوع برجام و ارزش پول ملی در برنامه ای از رضا علوی

Watch Video
Watch Video
HD,720P
5
09.06.2022
راه آزادی 204

admin

ژوئن 9, 2022

83

نگاهی به اوضاع اقتصادی وسیاسی در ایران در گفت و گوی پری عسگری با دکتر فرخ زندی

Watch Video
Watch Video
HD720.P
6
08.06.2022
برخورد نزدیک 6

admin

ژوئن 8, 2022

154

.برخورد نزدیک کاری از منوچهر نامور آزاد با حضور دکتر جلال ایجادی. بخش 6

Watch Video
Watch Video
HD,729.P
4
07.06.2022
راه آزادی 203

admin

ژوئن 7, 2022

91

تحلیل سخنان شاهزاده رضا پهلوی- بررسی اعتراضات در ایران و وضعیت اپوزیسیون در گفت و گوی پری عسگری با سعید احمدی و منوچهر نامور آزاد

Watch Video