Menu

Get Socialize

درباره‌یِ ما

با آغازِ خیزشِ مردمی در راستای رسیدن به جامعه‌ای آزاد، دموکرات و عدالت محور صرفنظر از هرگونه اعتقاد و باوری با گذر از نظامِ ایران‌ستیزِ حاکم، بر آن شدیم طیِ همراهی با ملتِ آزادی‌خواه، در کنارِ فریادِ حق‌طلبی آنها و درجهت انعکاسِ صدای‌ زنان و دختران دلير و شجاعِ به تنگ آمده ازبی حقوقی و عدمِ امنیت و انتخاب باشیم، به همین خاطر با ایجاد تلویزیونِ «الوند» قصد داریم به عنوانِ پلِ ارتباطی باشیم با هم‌میهنان درداخل و خارج کشور و بتوانیم با شور و اشتیاقِ ملی_میهنی در راهِ میهنِ دربند در روزهایی که برزبان ایران‌دوستان بعنوان آخرین کلامِ واژه‌ی «براندازم» نقش بسته، انجامِ وظیفه نماییم.

در این راستا، دفاع از چهارچوب ملی ایران را که عبارت ست از:

۱. بخش‌ناپذیریِ حاکمیتِ ملی‌ِ (national sovereignty) ایران
۲. یگانگیِ ملی‌ِ ایران (ایران؛ یک کشور، یک ملت)
۳. تمامیتِ ارضی ایران
۴. استقلالِ سیاسیِ ایران

بر هر کُنشی مقدم می‌دانیم.

تلویزیون الوند رسانه‌ای است با دوبخش تصویری و نوشتاری. برنامه‌هاي اين تلويزيون بدنبال ايده‌ها و راهكارهای نوین وسودمند با استفاده از صاحب نظران، اندیشمندان و کارشناسان ایرانی براي عبورازحكومتِ مذهبي درايران است و به مسائل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با حضور كارشناسان به فعاليت خود ادامه خواهد داد. الوند تی وی رسانه‌ای کاملا مستقل، بدون وابستگی به هیچ نهاد، حزب، گروه و جریان سیاسی، و در حقیقت صدا و سیمای راستین ایران و ایرانی است. از نظر مالی این رسانه به هیچ نهاد دولتی یا غیردولتی وابسته نیست، اما از کمکهای مردمی استقبال می‌کند.

به امید پیروزیِ ملتِ ايران و با آرزوی برآمدنِ آفتابِ آزادی بر فرازِ فلاتِ ایران زمین
با مهر و امتنان مدیر الوند تی پری عسگری