Menu

Get Socialize

Featured Videos

پخش زنده تلویزیون الوند

آخرین برنامه‌هایِ تلویزیون

All Videos :  Videos posted

image Watch Video
HD,720P
30.10.2020
سازمان زنان خاورمیانه شماره 4

admin

اکتبر 30, 2020

17

سازمان زنان خاورمیانه 4 قانون و زن در گفتگوی اکرم هماییونی با ژاله دفتریان، فریبا منصوریان و یاشار فانوس

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
3
29.10.2020
راه آزادی شماره 124

admin

اکتبر 30, 2020

37

پیمان نوین راهی به سوی ایران آزاد در گفتگوی پری عسگری با دکتر رویا خدایی و دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
3
28.10.2020
سازمان زنان خاورمیانه شماره 3

admin

اکتبر 28, 2020

36

زنان خاورمیانه 3 زنان و ادبیات در گفت و گوی اکرم همایونی با استاد رضا نجفی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
3
28.10.2020
پژوهشی در فرهنگ و تمدن ایرانیان

admin

اکتبر 28, 2020

73

زيبايی شادی بخش و حجاب ننگين است کاری از مردوآناهید و شاهدخت ایرانی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
3
27.10.2020
رویداهای ایران و جهان شماره 68

admin

اکتبر 27, 2020

41

پیوند برای آزادی برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
7
23.10.2020
پژوهشی در فرهنگ و تمدن ایرانیان

admin

اکتبر 23, 2020

53

آیا بیشترین شمار از مردمان کور اندیشند برنامه ای از مردو آناهید و شاهدخت ایرانی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
5
22.10.2020
راه آزادی شماره 123

admin

اکتبر 22, 2020

72

ترور دگر اندیشان و همگرایی پیرامون پیمان نوین در گفت و گوی پری عسگری با منوچهر نامور آزاد و ناصر کرمی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
6
19.10.2020
اشک ها و لبخندها شماره 14

admin

اکتبر 19, 2020

76

شما کی هستید آقای فردین کاری از منوچهر نامور آزاد و گروه تئاتر

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
9
30.09.2020
پژوهشی در فرهنگ و تمدن ایرانیان

admin

اکتبر 19, 2020

124

چه کسانی بُت پرست نیستند بخش 2 کاری از مردو آناهید و شاهدخت ایرانی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
12
20.09.2020
راه آزادی شماره 119

admin

اکتبر 19, 2020

131

آیا اقتصاد ایران با تحریمهای جدید امریکا ایزوله می شود در گغت و گوی پری عسگری با جهانگیر لقایی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
13
23.09.2020
راه آزادی شماره 118

admin

اکتبر 19, 2020

148

آیا امریکا بر سکوی عدالت محوری در جهان ایستاده است گفتگوی پری عسگری با کاپیتان علی کرمی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
17
23.09.2020
پژوهشی در فرهنگ و تمدن ایرانیان

admin

اکتبر 19, 2020

140

چه کسانی بُت پرست نیستند برنامه ای از مردو آناهید و شاهدخت ایرانی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
17
22.09.2020

admin

اکتبر 19, 2020

154

پیشنهاد تشکیل گروه نخبگان برای بیرون رفت از بن بست چهل ساله

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
15
15.09.2020
اشک ها و لبخندها شماره 11

admin

اکتبر 19, 2020

157

دیوانه تی وی کاری از منوچهر نامور آزاد و گروه تئاتر

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
11
14.09.2020
راه آزادی شماره 117

admin

اکتبر 19, 2020

175

قتل نوید افکاری فاز دوم قرارداد بین چین و ایران و نگاهی به منطقه در گفت و گوی پری عسگری با دکتر عطا هودشتیان

Watch Video

مقاله ها