Menu

Get Socialize

Featured Videos

پخش زنده تلویزیون الوند

آخرین برنامه‌هایِ تلویزیون

All Videos :  Videos posted

image Watch Video
HD,720
3
15.09.2022
برخورد نزدیک شماره ۱۲

admin

سپتامبر 15, 2022

71

برخورد نزدیک کاری از منوچهر نامورآزاد با حضور شمیم و یارا دو هنرمند متعهد

Watch Video
image Watch Video
HD,720
5
14.09.2022
رویداهای ایران و جهان 88

admin

سپتامبر 14, 2022

72

شکست برجام و سناریو مرگ خامنه ای در برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD.720
9
13.09.2022
راه آزادی 218

admin

سپتامبر 13, 2022

76

دستاوردها و مخاطرات مشروطه- سکولاریسم- دموکراسی- اپوزیسیون در گفتگو با دکتر نصرت واحدی

Watch Video
image Watch Video
HD, 720p, 320p
11
14.09.2022
آشیانه ی اندیشه ها 38

admin

سپتامبر 12, 2022

80

رهبری آقازاده در برنامه ای از رضا علوی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
16
08.09.2022

admin

سپتامبر 8, 2022

99

چگونه تئاتر برجام فرصت ها را بر باد داد در برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720
18
05.09.2022
آشیانه ی اندیشه ها ۳۶

admin

سپتامبر 5, 2022

101

چرا جمهوری اسلامی واژگون نمی شود؟ در برنامه ای از رضا علوی

Watch Video
image Watch Video
HD.720
13
02.10.2022
راه آزادی 217

admin

سپتامبر 2, 2022

116

احیای مشروطه- پیمان شاهزاده رضا پهلویی در گفتگوی پری عسگری با دکتر نصرت واحدی

Watch Video
image Watch Video
18
31.08.2022
رویداهای ایران و جهان ۸۵

admin

آگوست 31, 2022

114

چگونه پوتین میخواهد صاحب نفت و گاز ایران شود برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
88
30.09.2020
پژوهشی در فرهنگ و تمدن ایرانیان

admin

آگوست 31, 2022

868

چه کسانی بُت پرست نیستند بخش 2 کاری از مردو آناهید و شاهدخت ایرانی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
96
20.09.2020
راه آزادی شماره 119

admin

آگوست 31, 2022

1055

آیا اقتصاد ایران با تحریمهای جدید امریکا ایزوله می شود در گغت و گوی پری عسگری با جهانگیر لقایی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
95
23.09.2020
راه آزادی شماره 118

admin

آگوست 31, 2022

911

آیا امریکا بر سکوی عدالت محوری در جهان ایستاده است گفتگوی پری عسگری با کاپیتان علی کرمی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
83
23.09.2020
پژوهشی در فرهنگ و تمدن ایرانیان

admin

آگوست 31, 2022

887

چه کسانی بُت پرست نیستند برنامه ای از مردو آناهید و شاهدخت ایرانی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
79
22.09.2020

admin

آگوست 31, 2022

920

پیشنهاد تشکیل گروه نخبگان برای بیرون رفت از بن بست چهل ساله

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
79
15.09.2020
اشک ها و لبخندها شماره 11

admin

آگوست 31, 2022

889

دیوانه تی وی کاری از منوچهر نامور آزاد و گروه تئاتر

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
78
14.09.2020
راه آزادی شماره 117

admin

آگوست 31, 2022

899

قتل نوید افکاری فاز دوم قرارداد بین چین و ایران و نگاهی به منطقه در گفت و گوی پری عسگری با دکتر عطا هودشتیان

Watch Video

مقاله ها