Menu

Get Socialize

Featured Videos

پخش زنده تلویزیون الوند

آخرین برنامه‌هایِ تلویزیون

All Videos :  Videos posted

image Watch Video
HD,720
18.08.2022
راه آزادی

admin

آگوست 18, 2022

8

مناظره در رابطه با گفت و گوی شهبانو فرح پهلویی با وبسایت ایتالیایی” لیبرو”

Watch Video
image Watch Video
HD,720
6
15.08.20220
آشیانه ی اندیشه ها ۳۵

admin

آگوست 15, 2022

40

سلمان رشدی- روابط ایران و القاعده تا کجاست در برنامه ای از رضا علوی

Watch Video
image Watch Video
HD,720
8
14.08.2022
راه آزادی ۲۱۳

admin

آگوست 14, 2022

43

قراردادهای ننگین بین روسیه و چین با جمهوری اسلامی و نگاهی به تاریخ معاصر ایران در گفت و گوی پری عسگری با پروفسور الهیار کنگرلو, جهانگیر لقایی و

Watch Video
image Watch Video
HD,720
9
12.08.2022
راه آزادی 212

admin

آگوست 12, 2022

48

ضرورت چرند زدایی در اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی پری عسگری با اکبر معارفی

Watch Video
image Watch Video
HD,720
10
10.08.2022
برخورد نزدیک 11

admin

آگوست 10, 2022

57

برخورد نزدیک برنامه ای از منوچهر نامور آزاد میهمان برنامه دکتر جمشید اسدی- قسمت دوم

Watch Video
image Watch Video
HD,720
5
10.08.2022
رویداهای ایران و جهان ۸۳

admin

آگوست 10, 2022

59

مذاکرات در وین و سرنوشت برجام برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720
10
06.06.2022
راه آزادی ۲۱۲

admin

آگوست 6, 2022

60

انقلاب مشروطه- اپوزیسیون در گفتگو پری عسگری با کاووس پهلوان

Watch Video
image Watch Video
HD,720
16
03.08.2022
برخورد نزدیک 10

admin

آگوست 3, 2022

72

برخورد نزدیک برنامه ای از منوچهر نامور آزاد میهمان برنامه دکتر جمشید اسدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
74
30.09.2020
پژوهشی در فرهنگ و تمدن ایرانیان

admin

آگوست 3, 2022

761

چه کسانی بُت پرست نیستند بخش 2 کاری از مردو آناهید و شاهدخت ایرانی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
81
20.09.2020
راه آزادی شماره 119

admin

آگوست 3, 2022

939

آیا اقتصاد ایران با تحریمهای جدید امریکا ایزوله می شود در گغت و گوی پری عسگری با جهانگیر لقایی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
81
23.09.2020
راه آزادی شماره 118

admin

آگوست 3, 2022

806

آیا امریکا بر سکوی عدالت محوری در جهان ایستاده است گفتگوی پری عسگری با کاپیتان علی کرمی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
69
23.09.2020
پژوهشی در فرهنگ و تمدن ایرانیان

admin

آگوست 3, 2022

775

چه کسانی بُت پرست نیستند برنامه ای از مردو آناهید و شاهدخت ایرانی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
64
22.09.2020

admin

آگوست 3, 2022

802

پیشنهاد تشکیل گروه نخبگان برای بیرون رفت از بن بست چهل ساله

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
68
15.09.2020
اشک ها و لبخندها شماره 11

admin

آگوست 3, 2022

785

دیوانه تی وی کاری از منوچهر نامور آزاد و گروه تئاتر

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
66
14.09.2020
راه آزادی شماره 117

admin

آگوست 3, 2022

787

قتل نوید افکاری فاز دوم قرارداد بین چین و ایران و نگاهی به منطقه در گفت و گوی پری عسگری با دکتر عطا هودشتیان

Watch Video

مقاله ها