Menu

Get Socialize

Featured Videos

پخش زنده تلویزیون الوند

آخرین برنامه‌هایِ تلویزیون

All Videos :  Videos posted

image Watch Video
1
24.09.2021
سازمان زنان خاورمیانه شماره ۲۱

admin

سپتامبر 24, 2021

18

زن و اسلام و وضعیت زنان و کودکان پناهنده در منطقه

Watch Video
image Watch Video
HD.720P
1
23.09.2021
راه آزادی شماره ۱۵۸

admin

سپتامبر 23, 2021

15

چه دستهایی آشکار و پنهان در حال نابودی آثار تمدن در خاورمیانه و منطقه است؟

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
22.09.21
پژوهشی در فرهنگ و تمدن ایرانیان

admin

سپتامبر 22, 2021

16

اخلاقی که ما از دين می آموزیم کاری از مردو آناهید

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
20.09.2021
اشک ها و لبخندها شماره 36

admin

سپتامبر 20, 2021

21

اشک ها و لبخندها کاری از منوچهر نامورآزاد بخش 36

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
3
16.09.2021
راه آزادی شماره 157

admin

سپتامبر 16, 2021

41

فوکوس جهان به تحولات افغانستان و بازتاب این تحولات در منطقه و ایران درگفت و گوی با دکتر عطا هودشتیان و جهانشاه رشیدیان

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
4
15.09.2021
پژوهشی در فرهنگ و تمدن ایرانیان

admin

سپتامبر 15, 2021

43

بازده ی میلیارها شمع خاموش تاریکی است برنامه ای از مردو آناهید

Watch Video
image Watch Video
2
۱۳.۰۹.۲۰۲۱
آشیانه ی اندیشه ها شماره 9

admin

سپتامبر 13, 2021

26

عملکرد اقتصادی دولت رئیسی و سناریوهای احتمالی برنامه ای از رضا علوی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
7
02.09.2021
راه آزادی شماره 156

admin

سپتامبر 2, 2021

64

نگاهی به بحرانهای اقتصادی و سیاسی منطقه

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
38
30.09.2020
پژوهشی در فرهنگ و تمدن ایرانیان

admin

سپتامبر 2, 2021

390

چه کسانی بُت پرست نیستند بخش 2 کاری از مردو آناهید و شاهدخت ایرانی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
41
20.09.2020
راه آزادی شماره 119

admin

سپتامبر 2, 2021

456

آیا اقتصاد ایران با تحریمهای جدید امریکا ایزوله می شود در گغت و گوی پری عسگری با جهانگیر لقایی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
38
23.09.2020
راه آزادی شماره 118

admin

سپتامبر 2, 2021

491

آیا امریکا بر سکوی عدالت محوری در جهان ایستاده است گفتگوی پری عسگری با کاپیتان علی کرمی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
41
23.09.2020
پژوهشی در فرهنگ و تمدن ایرانیان

admin

سپتامبر 2, 2021

466

چه کسانی بُت پرست نیستند برنامه ای از مردو آناهید و شاهدخت ایرانی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
38
22.09.2020

admin

سپتامبر 2, 2021

475

پیشنهاد تشکیل گروه نخبگان برای بیرون رفت از بن بست چهل ساله

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
37
15.09.2020
اشک ها و لبخندها شماره 11

admin

سپتامبر 2, 2021

462

دیوانه تی وی کاری از منوچهر نامور آزاد و گروه تئاتر

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
34
14.09.2020
راه آزادی شماره 117

admin

سپتامبر 2, 2021

475

قتل نوید افکاری فاز دوم قرارداد بین چین و ایران و نگاهی به منطقه در گفت و گوی پری عسگری با دکتر عطا هودشتیان

Watch Video

مقاله ها