Menu

Get Socialize

Featured Videos

پخش زنده تلویزیون الوند

آخرین برنامه‌هایِ تلویزیون

All Videos :  Videos posted

image Watch Video
HD,720,P
7
22.06.2022
راه آزادی 206

admin

ژوئن 22, 2022

64

نظر برخی از فعالین سیاسی در مورد تشنج بین حکومت اسلامی و اسرايیل و حسن نیت برخی از فعالان به رژیم

Watch Video
image Watch Video
HD,720.P
4
21.06.2022
راه آزادی 205

admin

ژوئن 21, 2022

269

اهمیت بیانیه شاهزاده رضا پهلوی – اوضاع ایران و تنش بین رژیم و اسرائیل

Watch Video
image Watch Video
HD720,P
4
20.06.2022
رویداهای ایران و جهان ۸۰

admin

ژوئن 20, 2022

41

توقف مذاکرات بین رژیم با قدرتها و نتایج آن در برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD.720.P
5
16.06.2022
رویداهای ایران و جهان 79

admin

ژوئن 16, 2022

54

آیا رژیم در سراشیبی سقوط است؟ برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720.P
6
15.06.2022
راه آزادی 204

admin

ژوئن 15, 2022

91

اعتراضات و اعتصابات- خوانش پیام شاهزاده – امکان تقابل بین جبهه ی متحد با اسرائیل و جمهوری اسلامی

Watch Video
image Watch Video
HD,720.P
4
13.06.2022
آشیانه ی اندیشه ها ۳۲

admin

ژوئن 13, 2022

61

موضوع برجام و ارزش پول ملی در برنامه ای از رضا علوی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
5
09.06.2022
راه آزادی 204

admin

ژوئن 9, 2022

80

نگاهی به اوضاع اقتصادی وسیاسی در ایران در گفت و گوی پری عسگری با دکتر فرخ زندی

Watch Video
image Watch Video
HD720.P
6
08.06.2022
برخورد نزدیک 6

admin

ژوئن 8, 2022

151

.برخورد نزدیک کاری از منوچهر نامور آزاد با حضور دکتر جلال ایجادی. بخش 6

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
64
30.09.2020
پژوهشی در فرهنگ و تمدن ایرانیان

admin

ژوئن 8, 2022

694

چه کسانی بُت پرست نیستند بخش 2 کاری از مردو آناهید و شاهدخت ایرانی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
73
20.09.2020
راه آزادی شماره 119

admin

ژوئن 8, 2022

835

آیا اقتصاد ایران با تحریمهای جدید امریکا ایزوله می شود در گغت و گوی پری عسگری با جهانگیر لقایی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
67
23.09.2020
راه آزادی شماره 118

admin

ژوئن 8, 2022

754

آیا امریکا بر سکوی عدالت محوری در جهان ایستاده است گفتگوی پری عسگری با کاپیتان علی کرمی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
61
23.09.2020
پژوهشی در فرهنگ و تمدن ایرانیان

admin

ژوئن 8, 2022

725

چه کسانی بُت پرست نیستند برنامه ای از مردو آناهید و شاهدخت ایرانی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
56
22.09.2020

admin

ژوئن 8, 2022

749

پیشنهاد تشکیل گروه نخبگان برای بیرون رفت از بن بست چهل ساله

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
58
15.09.2020
اشک ها و لبخندها شماره 11

admin

ژوئن 8, 2022

734

دیوانه تی وی کاری از منوچهر نامور آزاد و گروه تئاتر

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
58
14.09.2020
راه آزادی شماره 117

admin

ژوئن 8, 2022

735

قتل نوید افکاری فاز دوم قرارداد بین چین و ایران و نگاهی به منطقه در گفت و گوی پری عسگری با دکتر عطا هودشتیان

Watch Video

مقاله ها