Menu

Get Socialize

Featured Videos

پخش زنده تلویزیون الوند

آخرین برنامه‌هایِ تلویزیون

All Videos :  Videos posted

image Watch Video
4
ذات هستی شماره 22

admin

می 17, 2019

80

آینده ی انسان و جهان با پروفسور الهیار کنگرلو در گفتگو با پری عسگری

Watch Video
image Watch Video
6
پژوهشی در فرهنگ و تمدن ایرانیان شماره 3

admin

می 14, 2019

103

ایدئولوژی اسلام . همگام با شاهزاده رضا پهلوی برای نجات ایران گفتگوی پری عسگری با آلفرد آبرامیان

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
5
13.05.2019
رویداهای ایران و جهان شماره 13

admin

می 13, 2019

86

 آیا جنگی در راه است دکتر #سعیداحمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
10
12.05.2019
راه ازادی شماره 45

admin

می 13, 2019

164

مردم و نقش رهبری گفتگوی #پری_عسگری با دکتر #سعیداحمدی و #ناصرپاکنژاد

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
6
21.05.2019
راه آزادی شماره 44

admin

می 11, 2019

116

حزب ایرانپاد ، اتحادیه اروپا و پایان کار رژیم در گفتگوی پری عسگری با دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
7
10.05.2019
ذات هستی شماره 21

admin

می 10, 2019

140

ذات هستی قسمت ۲۱ پیدایش جامعه و انسان نوین (۲) گفتگوی پری عسگری با پروفسور الهیار کنگرلو

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
5
01.05.2019
رویداهای ایران و جهان شماره 12

admin

می 1, 2019

109

رویدادهای ایران و جهان قسمت 12 جمهوری اسلامی سقوط کرد دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
7
26.04.2019
پژوهشی در فرهنگ و تمدن ایرانیان شماره 2

admin

آوریل 30, 2019

142

پژوهشی در فرهنگ و تمدن ایرانیان قسمت 2 گفتگوی پری عسگری با آلفرد آبرامیان

Watch Video
image Watch Video
4
ذات هستی شماره 22

admin

آوریل 30, 2019

80

آینده ی انسان و جهان با پروفسور الهیار کنگرلو در گفتگو با پری عسگری

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
5
13.05.2019
رویداهای ایران و جهان شماره 13

admin

آوریل 30, 2019

86

 آیا جنگی در راه است دکتر #سعیداحمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
10
12.05.2019
راه ازادی شماره 45

admin

آوریل 30, 2019

164

مردم و نقش رهبری گفتگوی #پری_عسگری با دکتر #سعیداحمدی و #ناصرپاکنژاد

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
6
21.05.2019
راه آزادی شماره 44

admin

آوریل 30, 2019

116

حزب ایرانپاد ، اتحادیه اروپا و پایان کار رژیم در گفتگوی پری عسگری با دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
7
10.05.2019
ذات هستی شماره 21

admin

آوریل 30, 2019

140

ذات هستی قسمت ۲۱ پیدایش جامعه و انسان نوین (۲) گفتگوی پری عسگری با پروفسور الهیار کنگرلو

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
5
01.05.2019
رویداهای ایران و جهان شماره 12

admin

آوریل 30, 2019

109

رویدادهای ایران و جهان قسمت 12 جمهوری اسلامی سقوط کرد دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
7
26.04.2019
پژوهشی در فرهنگ و تمدن ایرانیان شماره 2

admin

آوریل 30, 2019

142

پژوهشی در فرهنگ و تمدن ایرانیان قسمت 2 گفتگوی پری عسگری با آلفرد آبرامیان

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
1
27.04.2019
زادروز پادشاه هلند ویلم آلکساندر

admin

آوریل 30, 2019

51

زادروز پادشاه هلند ویلم آلکساندر

Watch Video

مقاله ها